Anne Linnet

Trykkertøsen laver designlinie til merch til Annet Linnet Tour 2016

Fernisering i Jægersborggade 2017

Sort samvittighed

TrykkerTøsen laver merch og holder releasefest og fernisering for Sort Samvittigheds udgivelse af TOVE TOVE TOVE
2016/2017 Jægersborggade og i Skuespilhuset

International Womens Day

TrykkerTøsens Happy Women's Day kampange 2018

Proud

TrykkerTøsen spreder kærlighed i forbindelse med CPH Pride 2017

We are all in the same ghetto

Trykkertøsen & Jeanett Albeck's kampagne mod ghettoudspillet 2018